Molenaars blij met gift rally

8 maart 2024 – Tijdens het diner van Classic Rally Heeze 2023 nam Paul Salemans – een van de molenaars op de molen Sint Victor in Heeze – een cheque ter waarde van 500 euro in ontvangst. Met deze bijdrage namens de deelnemers is het molenaarsteam in staat om in 2024 alle schoolkinderen in Heeze een lespakket aan te bieden.

Lespakket voor scholen in Heeze

Door stichting De Hollandsche Molen is een lespakket voor het basisonderwijs ontwikkeld. Na een geslaagde pilot in o.a. Deurne is het dit jaar beschikbaar voor alle scholen. Via de website www.molenmaatjes.nl kunnen de kinderen zelf aan de slag met opdrachten en daarna de molen bezoeken om het zelf te ervaren. De molenaar komt eerst op school uitleg geven. De molenaars hopen op een goede deelname van de scholen in Heeze-Leende. 

Bezoekje in stijl

In februari gingen we met een Citroën Rosalie uit 1935 langs bij molenaar Rob van der Veeke om meer daarover te horen. Met veel enthousiasme vertelt hij wat er allemaal in en rond de molen uit 1852 te beleven is. Niet alleen over de techniek, en het malen van de diverse soorten tarwe, rogge en spelt, maar ook over de natuur en de dieren bij de molen. De molen in Heeze staat op een 7 meter hoge belt, een bult zand die nodig was om de wieken boven de Hubertusbossen uit te laten steken. 

Het afgelopen jaar heeft hij 32 ton gemalen voor echte bakkers en voor particulieren in de omgeving. Zo komt de tarwe uit Kwadendamme in Zeeland waar het graan al door de 5e generatie van een boerenfamilie wordt verbouwd. Met veel oog voor de natuur. De rogge komt uit de Achterhoek en de spelt uit Geleen. 

Een echte productiemolen

Een molenaar zoals Rob heeft een zesde zintuig – een oor en oog voor wind! Net als een schipper op een zeilboot moet hij het daarvan hebben om zijn werk goed te doen. Het productievolume halen, betekent op tijd de wind benutten, en aan- en afvoer van de grondstoffen en producten optimaliseren. Met de huidige natte en dan weer hete zomers ligt het gevaar van de meelmot op de loer. Dus zijn een goede planning en inzicht in de weerkaarten nodig om het product op tijd en met de juiste kwaliteit bij de bakkers te krijgen. Best wel bijzonder dus, de molen Sint Viktor staat er niet alleen voor het mooi, maar is vooral een goed werkende productiemolen die nog volop draait. Een mooi stukje erfgoed in ons dorp.

Met de Citroën Rosalie uit 1935 naar de molen uit 1852

Gift voor molen St. Victor

Zondag 16 juli 2023 werd de Classic Rally Heeze gereden en dit jaar was de Stichting Molen Sint Victor geselecteerd als het goede doel. Molenaar Paul Salemans nam de cheque van 500 euro in ontvangst van voorzitter Tom Odijk.

Foto vlnr: Izzy met vader Tom Odijk van CRH overhandigen de cheque aan Paul Salemans van Molen Sint Victor

Excursies mogelijk maken

De gift zal worden gebruikt voor het intensiveren van educatieve excursies voor schoolklassen in de molen. Molen Sint Victor willen graag dat elk kind in de basisschool periode minimaal één keer een excursie heeft in de molen en kennis kan maken met de molentechniek.

Molen Sint Victor

De Sint Victor is in 1852 gebouwd in opdracht van J. Pompen. Oorspronkelijk als wind-, graan-, schors en oliemolen.

Een van de hoogste molens in Nederland (belthoogte 7 meter) om vanwege de bossen rondom Heeze toch een goede windvang te creëren.

Bekend bij alle molenaars in Nederland, velen van hen zijn opgeleid of geëxamineerd door voormalig molenaar Gerard Sturkenboom.

Elke zaterdag open voor bezichtiging en verkoop van lokaal gemalen meel.

Bakkers in de omgeving, waaronder Bakkerij van Weert in Leende, verkopen brood dat is gebakken van meel gemalen op de Sint Victormolen.

Een kijkje achter de schermen

28 maart 2023 – Bas Donker ging op bezoek bij Mark Schmidt die al druk bezig is om een mooie en uitdagende route te bedenken. De zandpaadjes voor de Sport en Tour klasse worden nu uitgezocht op de kaart. Binnenkort volgt de verkenning in het veld. We zijn benieuwd waar Mark ons dit jaar weer laat rondrijden!

Bestuurswijzigingen Stichting Classic Rally Heeze

27 dec – Met ingang van 2023 zal Juul Jochems het bestuur van Classic Rally Heeze verlaten. Het stokje van penningmeester zal hij overdragen aan Melcher Derks. Na het eerste kwartaal zal Nico van de Leur zijn bestuursrol beëindigen. Beiden zijn nog wel beschikbaar als adviseur van het bestuur. Juul en Nico zijn nauw betrokken geweest bij het succes van de rally door de jaren heen en het bestuur is hen zeer erkentelijk voor alle inspanningen.

Juul stond in 2012 mede aan de wieg van de Stichting Classic Rally Heeze. Toen destijds de Brabantse Dag Rally stopte, nam hij samen met Tom Odijk, Paul Geeris en Marc Vos het initiatief om een stichting op te richten. Juul heeft zich op vele vlakken ingezet, en gezorgd voor een gedegen financiële exploitatie van de rally.

Onze nieuwe penningmeester Melcher Derks draait al enige jaren mee in het bestuur en de organisatie van de rally. Vanuit zijn activiteiten rondom de inschrijving en contact met sponsors is het penningmeesterschap een logische stap.

Nico is een autoliefhebber pur sang, en trad niet lang na de oprichting ook toe tot het bestuur van Classic Rally Heeze. Velen van u zullen zich nog wel herinneren dat we in het voorjaar elk weekend een mooie oldtimer voor Optiek van de Leur mochten showen. Dat leidde er toe dat er niet alleen mensen met een nieuwe bril naar buiten liepen, maar ook met een ingevuld deelnemersformulier voor de rally. Samen met Tom Odijk richtte Nico zich onder andere op het zoeken en bespreken van telkens nieuwe locaties voor lunch, de opzet van het diner en een aantrekkelijk programma voor onze deelnemers.

Bas Donker is per 1 november 2022 toegetreden tot het bestuur van CRH. Vanuit zijn enthousiasme voor Classic Rally Heeze en zijn jarenlange inzet als serviceteam samen met Gerard Bogers was Bas al nauw verbonden met onze organisatie. Bas heeft voor de rally van 2023 samen met Nico en Tom aansprekende lunch- en dinerlocaties uitgezocht. Ook in 2023 zal hij met Gerard als serviceteam paraat staan.

Tom Odijk (voorzitter) & Marc Vos (secretaris)

Bij de foto boven v.l.n.r.: Marc Vos, Melcher Derks, Tom Odijk, Juul Jochems en Nico van de Leur. Nieuw bestuurslid Bas Donker ziet u hier onder in de service auto.