Reglement

REGLEMENT CLASSIC RALLY HEEZE

 1. De aanwijzingen van de Officials dienen terstond te worden opgevolgd.
 2. Deelnemers aan de klassieker rit “ Classic Rally Heeze” dienen zich aan alle verkeersregels te houden. Snelheidsovertredingen in de bebouwde kom worden beloond met 1000 strafpunten.
 3. De deelnemers rijden voor eigen risico en moeten zelf voor voldoende verzekering zorg dragen. De organisatie van “Classic Rally Heeze” is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook.
 4. GSM telefoon is gewenst. GPS navigatie is uitdrukkelijk verboden.
 5. Belangrijk:Tijdmeting – Routecontroles
  1. Tijdkaart verloren of zoek geeft maximale strafpunten
  2. Alle RC (routecontroles) staan rechts van de juiste weg. TC (tijdcontrole) kan links of rechts van de weg staan. TC’s staan duidelijk vermeld in het Routeboek. De organisatie controleert aan de van RC’s en TC’s of men de juiste route heeft gereden.
   1. Bij TC tijdkaart laten invullen
   2. Bij RC tijdkaart zelf stempelen of getoonde letter/cijfer noteren in het eerstvolgende vrije vakje.
   3. TC waar je eerder mag binnenkomen dan op de kaart vermeldt staat, wordt met een * op de tijdkaart aangeduid.
  3. Onverwachte route afwijkingen worden aangegeven met pijlen. Een dubbele pijl betekent dat u dan weer op de route bent.
  4. Tijdmeting
   1. Tijdens een traject mag u nergens meer dan 10 minuten te vroeg zijn.
   2. Bij TC inklokken op de ideale passeert van uw tijdkaart. Passeertijd is bijvoorbeeld 13.01.00, dan moet u in klokken zolang 13.01 op de klok staat. Met andere woorden: 13.01.00 t/m 13.01.59 is 13.01
   3. U mag één minuut te vroeg uw kaart al aanbieden.
   4. Strafpunten bij TC’s
    1. Iedere minuut te vroeg is 5 strafpunten, uitgezonderd TC met*
    2. Iedere minuut te laat is 1 strafpunt
    3. Indien u een TC mist of meer dan 15 minuten te laat bent ten opzichte van de ideaaltijd op uw kaart krijgt u 50 strafpunten.
    4. Bij een TC moet u altijd op uw ideale passeertijd vertrekken.
   5. Tussen TC’s mag Max. 15 minuten ‘lateness’ worden meegenomen. Bent u bij TC 3 bijvoorbeeld 7 minuten te laat, dan mag u bij alle volgende TC’s ook 7 minuten te laat komen. maximum is 15 minuten.
   6. Strafpunten bij RC’s
    1. Een RC missen levert 50 strafpunten op
 1. Deelnemers die te kennen geven te willen inhalen, moeten direct voorbij gelaten worden. Bij herhaalde obstructie volgt uitsluiting.
 2. Winnaar is diegene die het minste aantal strafpunten heeft gekregen. We kennen in alle klassen een eerste, tweede en derde plaats.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van “Classic Rally Heeze” 

Heeze 27 december 2023